Chuyện nghìn năm có một: Lisa tự tin vén mái ra sân bay rồi cả vũ trụ ơi!!!Chuyện nghìn năm có một: Lisa tự tin vén mái ra sân bay rồi cả vũ trụ ơi!!!Lần đầu tiên trong lịch sử, Lisa “dám” tự tin ra sân bay mà không để mái che trán!

Leave a Reply