Đây là những item che "bụng bia" siêu đỉnh, tết này cứ việc ăn thả ga thôi bạn ơiTết mà chẳng được ăn thỏa thích thì buồn biết mấy, thế nên phải sắm vội những item này nha.

Leave a Reply