Min diễn event ở Việt Nam nhưng sao khuôn mặt khác lạ quá, nhìn kỹ còn thấy bóng dáng Lisa ở CoachellaMin diễn event ở Việt Nam nhưng sao khuôn mặt khác lạ quá, nhìn kỹ còn thấy bóng dáng Lisa ở CoachellaLiệu đây có đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp?

Leave a Reply