Nhìn Yeji trước và sau khi debut mới thấy sức mạnh của đường kẻ mắt thật đáng kinh ngạcNhìn Yeji trước và sau khi debut mới thấy sức mạnh của đường kẻ mắt thật đáng kinh ngạcKhông cần phẫu thuật thẩm mỹ, Yeji vẫn thu hút hơn bội phần, công lớn là nhờ vào việc kẻ mắt đấy!

Leave a Reply