Penthouse: Chính thất tài phiệt dùng son rẻ bằng 1/10 của tiểu tam nhưng ngẫm lại thấy cực hợp lýPenthouse: Chính thất tài phiệt dùng son rẻ bằng 1/10 của tiểu tam nhưng ngẫm lại thấy cực hợp lýSự chênh lệch giữa 2 thỏi son chính là điểm phác hoạ cá tính 2 nhân vật của Lee Ji Ah và Kim So Yeon trong Penthouse.

Leave a Reply