Red Velvet ngày ấy – bây giờ: Ai cũng đẹp hơn, sang lên nhưng lột xác nhất lại không phải IreneRed Velvet ngày ấy - bây giờ: Ai cũng đẹp hơn, sang lên nhưng lột xác nhất lại không phải IreneIrene là thành viên nổi bật nhất Red Velvet nhưng lại không phải là người có màn “lột xác” ngỡ ngàng nhất trong những năm vừa qua.

Leave a Reply