– Buổi 1: Học về kỹ năng đánh nền, cách tạo khối cho gương mặt, má hồng
– Buổi 2: Học xác định form chân mày, cách kẻ chân mày, đánh mắt kiểu 1 (fan shape)
– Buổi 3: Học cách đánh mắt kiểu 2 (Snow Globe) + Kẻ eyeliner cho từng dáng mắt
– Buổi 4: Học đánh mắt kiểu 3 (smokey eyes) + Gắn lông mi giả, thực hành trang điểm toàn diện và đánh giá của giáo viên.