Style đi học của 9X và 10X: Đồng phục của 10X có thể "tây" hơn nhưng riêng về khoản tóc tai thì 9X "quằn quại" hơn nhiềuĐúng là mỗi thời mỗi khác, dễ thấy nhất chính là ở câu chuyện đồng phục tóc tai của 9X ngày trước và 10X bây giờ.

Leave a Reply