Style trái ngạch của Trà My – Phan Như Thảo khi thành mẹ bỉm sữa: Người "chiến" hết nút, người bất ngờ chân phươngVốn là những người thích ăn mặc sexy nhưng kể từ lên chức mẹ bỉm sữa thì câu chuyện phong cách của Trà My và Phan Như Thảo đã rẽ thành 2 hướng khác hẳn nhau rồi.

Leave a Reply