Thử order bikini 200k của SHEIN: Nhìn thì ổn nhưng mặc lên chỉ muốn khóc một dòng sôngThử order bikini 200k của SHEIN: Nhìn thì ổn nhưng mặc lên chỉ muốn khóc một dòng sôngTuy giá rẻ, ship nhanh nhưng quả thực, chất lượng bikini ở SHEIN rất khó lường.

Leave a Reply