Xa công ty cũ mà không gặp bão tố, Jack trong Hoa Hải Đường ăn mặc sành điệu hơn mấy chân kínhXa công ty cũ mà không gặp bão tố, Jack trong Hoa Hải Đường ăn mặc sành điệu hơn mấy chân kínhAi rồi cũng khác và lần này thì Jack khác quá rồi!

Leave a Reply